ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายห้ามจับสัตว์น้ำพร้อมเสา จำนวน ๕ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายห้ามจับสัตว์น้ำพร้อมเสา จำนวน ๕ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง