รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานที่เริ่มต้นจากประเภททั่วไปเป็นสายงานที่เริ่มต้นจากประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักทรัพยากร ระดับ ปฎิบัติการ

พิมพ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย

 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน

จากสายงานที่เริ่มต้นจากประเภททั่วไปเป็นสายงานที่เริ่มต้นจากประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฎิบัติการ

 

**รายละเอียดแนบด้านล่างนะคะ**

Attachments:
Download this file (img486.jpg)img486.jpg[ ]1906 Kb