เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายบุ้ง) หมู่ที่ 11 ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

พิมพ์

เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายบุ้ง) หมู่ที่ 11 ตำบลท่าคอย  อำเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี