TEXT_SIZE 

รูปภาพ ืทดสอบกิจกรรม2
อังคาร, 25 เมษายน 2023
รูปภาพ ืทดสอบกิจกรรม1
อังคาร, 25 เมษายน 2023
ภาษีีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี2563
พุธ, 18 ธันวาคม 2019
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563

   
   

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างช่างเพื่อใประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างช่างเพื่อใช้ในการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก ของผู้สูงอายุ บ้านนางสุรีย์ จิตขันติธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างช่างเพื่อใช้ในการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ บ้านนางสุรีย์ จิตขันติธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างช่างเพื่อใช้ในการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ บ้านนางบุญมี รุ่งเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างช่างเพื่อใช้ในการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ บ้านนางบุญมี รุ่งเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ

 

ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสแกรนคิวอาร์โค้ดด้านล่าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกบริเวณหน้าสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกบริเวณหน้าสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 

บทความ อื่นๆ ...

หน่วยงานภาครัฐ 

                   


 

 

ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-706-380

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล