TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ชนิดใช้มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ ๔๕๐ ลิตรต่อนาที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ชนิดใช้มอเตอร์ไฟฟ้า

สูบน้ำได้ ๔๕๐ ลิตรต่อนาที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการทำสัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านหนองขานาง (ถนนสายบ้านนายแป๊ะ ถึง สายหนึ่ง) ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ประกาศการทำสัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านหนองขานาง

(ถนนสายบ้านนายแป๊ะ ถึง สายหนึ่ง) ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด

 

ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด

 

เอกสารประชาสัมพันธ์

 

รับโอนพนักงานส่วนตำบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นๆเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

มีความประสงค์รับโอนพนักงานส่วนตำบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3/2565 จำนวน 3 ตำแหน่ง 3อัตรา

 

 

ตามรายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งภายในสำนักงาน อบต.ท่าคอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งภายในสำนักงาน อบต.ท่าคอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 7

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

หน่วยงานภาครัฐ 

                    

ลิขสิทธิ์ © 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-706-380