TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

 และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน  พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 และ 11 ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 และ 11 ตำบลท่าคอย  อำเภอท่ายาง 

จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ชนิดใช้มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ ๔๕๐ ลิตรต่อนาที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ชนิดใช้มอเตอร์ไฟฟ้า

สูบน้ำได้ ๔๕๐ ลิตรต่อนาที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการทำสัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านหนองขานาง (ถนนสายบ้านนายแป๊ะ ถึง สายหนึ่ง) ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ประกาศการทำสัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านหนองขานาง

(ถนนสายบ้านนายแป๊ะ ถึง สายหนึ่ง) ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด

 

ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด

 

เอกสารประชาสัมพันธ์

 

บทความ อื่นๆ ...

หน่วยงานภาครัฐ 

                    

ลิขสิทธิ์ © 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-706-380