ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากวาตภัย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากวาตภัย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ตามโครงการ การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โคโรนา ๒๐๑๙

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ตามโครงการ การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โคโรนา ๒๐๑๙

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ชุดและอุปกรณ์เพื่อฉีดพ่นฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ชุดและอุปกรณ์เพื่อฉีดพ่นฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๒๕๙๗

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๒๕๙๗

ประกาศการทำสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน ภายในเขตองค์การบริหารส่วน ตำบลท่าคอย

ประกาศการทำสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน

ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย

บทความ อื่นๆ ...

http://www.thakoy.go.th/site/
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบต.ท่าคอย
 


ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.ท่าคอย

คุณพอใจ อบต.ท่าคอย ด้านใด

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ ลิขสิทธิ์ © 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-706-380