ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงเสียงตามสายภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงเสียงตามสายภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564

เปิดเผยราคากลางในการจ้างเหมาปรับปรุงเสียงตามสายภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย

เปิดเผยราคากลางในการจ้างเหมาปรับปรุงเสียงตามสายภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๑ คัน ตามโครงการ เพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๑ คัน ตามโครงการ

เพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้าง

ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน ตามโครงการเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน ตามโครงการเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

บทความ อื่นๆ ...

http://www.thakoy.go.th/site/
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบต.ท่าคอย
 คุณพอใจ อบต.ท่าคอย ด้านใด

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ ลิขสิทธิ์ © 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-77-22-77