ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยดำเนินการจัดซื้อโปรเจคเตอร์พร้อมจอภาพ จำนวน ๑ ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยดำเนินการจัดซื้อโปรเจคเตอร์พร้อมจอภาพ จำนวน ๑ ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษต่อเนื่อง (ใบเสร็จ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษต่อเนื่อง (ใบเสร็จ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบติดผนังพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๒ เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบติดผนังพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๒ เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ

บทความ อื่นๆ ...

http://www.thakoy.go.th/site/
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบต.ท่าคอย
 คุณพอใจ อบต.ท่าคอย ด้านใด

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ ลิขสิทธิ์ © 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-77-22-77