TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายเขตประปา หมู่ที่ 5 บ้านหนองขานาง ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายเขตประปา หมู่ที่ 5 บ้านหนองขานาง ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบรายการก่อสร้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบรายการก่อสร้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย งบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย งบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บน 8801 เพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์

หมายเลขทะเบียน บน 8801 เพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายตามโครงการรณรงค์การกำจัดขยะ และคัดแยกขยะตำบลท่าคอย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายตามโครงการรณรงค์การกำจัดขยะ

และคัดแยกขยะตำบลท่าคอย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 22

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

หน่วยงานภาครัฐ 

                    

ลิขสิทธิ์ © 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-706-380