TEXT_SIZE 

รูปภาพ ืทดสอบกิจกรรม2
อังคาร, 25 เมษายน 2023
รูปภาพ ืทดสอบกิจกรรม1
อังคาร, 25 เมษายน 2023
ภาษีีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี2563
พุธ, 18 ธันวาคม 2019
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563

   
   

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาปิด (ซอย ๔ ) หมู่ที่ ๕ บ้านหนองขานาง ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาปิด (ซอย ๔ ) หมู่ที่ ๕ บ้านหนองขานาง ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดการแสดงชุด ยลวิถีถิ่นเมืองเกษตร มนต์เสน่ห์ของดีท่าคอย ในงานมหกรรมการเกษตรและของดีท่ายาง ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดการแสดงชุด ยลวิถีถิ่นเมืองเกษตร มนต์เสน่ห์ของดีท่าคอย              

ในงานมหกรรมการเกษตรและของดีท่ายาง ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ร.ส.1)ประจำปี 2567

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย

เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ร.ส.1)

ประจำปี2567

 

 

**ตามรายละเอียดแนบด้านล่าง**

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำซุ้มกิจกรรมส่งเสริมความรู้ การท่องเที่ยว ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมของพื้นที่ อบต.ท่าคอย และกิจกรรมส่งเสริมความรู้การบริหารจัดการขยะและออกร้านแสดงสินค้าและอาหาร จำนวน ๑๐ คืนในงานมหกรรมการเกษตรและของดีท่ายาง ประจำปี ๒๕๖๗ ตามโครงการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำซุ้มกิจกรรมส่งเสริมความรู้ การท่องเที่ยว ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมของพื้นที่ อบต.ท่าคอย และกิจกรรมส่งเสริมความรู้การบริหารจัดการขยะและออกร้านแสดงสินค้าและอาหาร จำนวน ๑๐ คืนในงานมหกรรมการเกษตรและของดีท่ายาง ประจำปี ๒๕๖๗ ตามโครงการเข้าร่วมจัดกิจกรรม  

ในงานมหกรรมการเกษตรและของดีท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย

 

เรื่อง รายงานการเงินประจำปี พร้อมรายงานการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

ประจำปี พ.ศ.2566

 

**รายละเอียดแนบด้านล่างนะคะ**

Attachments:
Download this file (1.pdf)1.pdf[ ]1427 Kb
Download this file (2.pdf)2.pdf[ ]4272 Kb
Download this file (3.pdf)3.pdf[ ]5023 Kb
Download this file (4.pdf)4.pdf[ ]5042 Kb

บทความ อื่นๆ ...

หน่วยงานภาครัฐ 

                   


 

 

ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-706-380

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล