TEXT_SIZE 

รูปภาพ ืทดสอบกิจกรรม2
อังคาร, 25 เมษายน 2023
รูปภาพ ืทดสอบกิจกรรม1
อังคาร, 25 เมษายน 2023
ภาษีีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี2563
พุธ, 18 ธันวาคม 2019
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563

   
   

การประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านหนองประดู่-หนองชุมแสง หมู่ที่ 10 บ้านหนองประดู่ ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

การประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านหนองประดู่-หนองชุมแสง หมู่ที่ 10

บ้านหนองประดู่ ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จำนวน ๔ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จำนวน ๔ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า หมู่ที่ ๑๑ ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า หมู่ที่ ๑๑

ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน บ้านหนองขานาง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน

บ้านหนองขานาง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

บทความ อื่นๆ ...

หน่วยงานภาครัฐ 

                   


 

 

ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-706-380

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล