TEXT_SIZE 

รูปภาพ ืทดสอบกิจกรรม2
อังคาร, 25 เมษายน 2023
รูปภาพ ืทดสอบกิจกรรม1
อังคาร, 25 เมษายน 2023
ภาษีีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี2563
พุธ, 18 ธันวาคม 2019
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563

   
   

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน บ้านหนองขานาง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ตามโครงการทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองขานาง สังกัดองค์การบริหาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองขานาง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ตามโครงการทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองขานาง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอยโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองขานางสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองขานางสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ให้แก่โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ให้แก่โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ใบเสร็จรับเงินแบบต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ใบเสร็จรับเงินแบบต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมในงานมหกรรมการเกษตรและของดีท่ายาง ครั้งที่ 30 ประจำปี 2566 ตามโครงการเข้าร่วมจัดกิจกรรมในงานมหกรรมการเกษตรและของดีท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมในงานมหกรรมการเกษตรและของดีท่ายาง ครั้งที่ 30 ประจำปี 2566 ตามโครงการเข้าร่วมจัดกิจกรรมในงานมหกรรมการเกษตรและของดีท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 6

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

หน่วยงานภาครัฐ 

                   


 

 

ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-706-380

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล