TEXT_SIZE

โครงสร้างหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย

โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย

 

 

โครงสร้างคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย

 

โครงสร้างสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย

 Attachments:
Download this file (img288.jpg)img288.jpg[ ]983 Kb
Download this file (img289.jpg)img289.jpg[ ]1117 Kb
Download this file (img290.jpg)img290.jpg[ ]1011 Kb
Download this file (img291.jpg)img291.jpg[ ]786 Kb
Download this file (img292.jpg)img292.jpg[ ]810 Kb

หน่วยงานภาครัฐ 

                   


 

 

ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-706-380

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล