ตราสัญลักษณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย

      องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย มีตราสัญลักษณ์ประจำองค์การบริหารส่วนตำบล คือ
      ต้นไม้ใหญ่สีเขียว หมายถึง พื้นที่เกษตรกรรม เป็นที่มาของอาชีพและวิถีชีวิตของคนในชุมชน
      ส่วนรูป
      หัวใจกับรูปมือประสานกัน หมายถึง การร่วมมือประสานความร่วมใจกัน ในการทำงานเพื่อพัฒนา ให้เกิดความสามัคคีในชุมชนเพื่อนำไปสู่ “ชุมชนเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้”
     
http://www.thakoy.go.th/site/
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบต.ท่าคอย
 


ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.ท่าคอย

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ ลิขสิทธิ์ © 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-706-380