สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย
 

รองประธานสภาอบต.
นายประยูร  ลมมา
ประธานสภาอบต.ท่าคอย
 .
นายศานิตย์  อ่อนละมูล
รองประธานสภาอบต.
 

นางสาวณาปรีญา นกแก้ว
เลขานุการสภาอบต.

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย
รองนายกอบต.
นางธราพัชร์  มุ่งดี
สมาชิกสภาอบต.ท่าคอย

 .
นายสุทธี  กลั่นรักษา
สมาชิกสภาอบต.ท่าคอย

 .
นายระ  เขี้ยวแก้ว
สมาชิกสภาอบต.ท่าคอย

 .
นางสาวจันทนา  สมรักษ์
สมาชิกสภาอบต.ท่าคอย

 .
นายประดิษฐ์  รุ่งเรือง
สมาชิกสภาอบต.ท่าคอย


http://www.thakoy.go.th/site/
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบต.ท่าคอย
 


ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.ท่าคอย

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ ลิขสิทธิ์ © 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-706-380