บุคลากรกองคลัง อบต.ท่าคอย
บุคลากรกองคลังนางแก้วตา  มหาสังข์
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางจิตรา  ชะเอมสินธิ์
นักวิชาการคลังชำนาญการ
 
นายพัลลภ  มาคล้าย
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

น.ส.รจนา  ภู่เอี่ยม
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

นางสาวภัทราวดี วัดรัด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
 
น.ส.มณฑิตา  ประทุมเทือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี
http://www.thakoy.go.th/site/
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบต.ท่าคอย
 


ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.ท่าคอย

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ ลิขสิทธิ์ © 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-706-380