TEXT_SIZE

บุคลากรกองช่าง อบต.ท่าคอย
บุคลากรกองช่าง


นายยอด  ผ่องภักต์
ผู้อำนวยการกองช่างนายณรงค์  ใจกล้า
นายช่างโยธาชำนาญงาน
 

จ่าสิบเอก สรวิชญ์ บุญยืน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการนายอนุชา  พราหมณ์ชื่น
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 


นายณัฐวุฒิ  เจียมดี
 
 

นายปิยชนน์  เจียมดี
 

 

 

หน่วยงานภาครัฐ 

                   


 

 

ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-706-380

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล