TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

บุคลากรกองช่าง อบต.ท่าคอย
บุคลากรกองช่าง


นายยอด  ผ่องภักต์
ผู้อำนวยการกองช่างนายณรงค์  ใจกล้า
นายช่างโยธา
 

- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการ


นายอนุชา  พราหมณ์ชื่น
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า


นายวัชรินทร์  มันผึ้ง
พนักงานจ้างเหมา
 

นายวิชิต จับชื่น
พนักงานจ้างเหมา

นายแบงค์  คำเบิด
พนักงานทั่วไป
 

น.ส.ววรรณพร เพิ่มสุข
ผู้ช่วยเหลืองานธุรการ

นายเอกลักษณ์ อ่อนโน้มนวย
พนักงานจ้างเหมา
 

นายธวัชชัย  ไขศรี
พนักงานจ้างเหมา

นายสมภพ  หวานมาก
พนักงานจ้างเหมา
 

นายพนม  พระศิลชัย
พนักงานจ้างเหมา

นายชาญศักดิ์  พ่วงทอง
พนักงานจ้างเหมาหน่วยงานภาครัฐ 

                    

ลิขสิทธิ์ © 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-706-380