ศุกร์ 3 กุมภาพันธ์ 2023


TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอยนางสาววัชรินทร์ วัชราศรม
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.ท่าคอย


นางสาววัชรินทร์ วัชราศรม
รองปลัดอบต.ท่าคอย

 


จ่าเอกศรายุทธ  คำเทศ
หัวหน้าสำนักปลัด
 

นางแก้วตา  มหาสังข์
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายยอด  ผ่องภักต์
ผู้อำนวยการกองช่าง
 

- -
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมหน่วยงานภาครัฐ 

                    

ลิขสิทธิ์ © 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-706-380