TEXT_SIZE

บุคลากรกองสวัสดิการสังคม อบต.ท่าคอยนางสาวดุษฎี ปรีชากร
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


นายกรุง ม่วงสวาทดิ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


น.ส.รุ่งทิวา  บุญมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

 หน่วยงานภาครัฐ 

                   


 

 

ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-706-380

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล