TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

บุคลากรกองสวัสดิการสังคม อบต.ท่าคอยบุคลากรกองสวัสดิการสังคม


- -
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


นายกรุง ม่วงสวาสดิ
นักพัฒนาชุมชน


น.ส.รุ่งทิวา  บุญมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 

น.ส.นราภรณ์  ช่วยเพ็ญ
ผู้ช่วยเหลืองานสวัสดิการสังคม


หน่วยงานภาครัฐ 

                    

ลิขสิทธิ์ © 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-706-380