TEXT_SIZE

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ2567 ผู้ดูแลเว็บไซต์ 8
2 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2567 จนท.ประชาสัมพันธ์ 167
3 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 จนท.ประชาสัมพันธ์ 410
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย เรื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ ผ.ด. ๖) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งานพัสดุ 374
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย งานพัสดุ 484
6 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งานพัสดุ 343
7 การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ประจำปี 2560 งานพัสดุ 583

หน่วยงานภาครัฐ 

                   


 

 

ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-706-380

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล