TEXT_SIZE

แผนดำเนินงานประจำปี


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 จนท.ประชาสัมพันธ์ 271
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย เรื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ ผ.ด. ๖) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งานพัสดุ 235
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย งานพัสดุ 350
4 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งานพัสดุ 200
5 การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ประจำปี 2560 งานพัสดุ 390

หน่วยงานภาครัฐ 

                   


 

 

ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-706-380

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล