TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

แผนดำเนินงานประจำปี


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 จนท.ประชาสัมพันธ์ 191
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย เรื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ ผ.ด. ๖) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งานพัสดุ 145
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย งานพัสดุ 260
4 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งานพัสดุ 114
5 การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ประจำปี 2560 งานพัสดุ 298

หน่วยงานภาครัฐ 

                    

ลิขสิทธิ์ © 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-706-380