TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

รายงานสถานะการเงิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานการรับ -จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จนท.ประชาสัมพันธ์ 66
2 รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี 2564 จนท.ประชาสัมพันธ์ 362
3 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณปี 2564 จนท.ประชาสัมพันธ์ 78
4 ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนกันยายน 2561 จนท.บันทึกข้อมูล 118
5 งบแสดงฐานะการเงินปี2561 จนท.บันทึกข้อมูล 147
6 ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนตุลาคม 2561 จนท.บันทึกข้อมูล 111
7 ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนสิงหาคม 2561 จนท.บันทึกข้อมูล 112
8 ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 จนท.บันทึกข้อมูล 141
9 ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนมิถุนายน 2561 จนท.บันทึกข้อมูล 150
10 ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 จนท.บันทึกข้อมูล 100

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

หน่วยงานภาครัฐ 

                    

ลิขสิทธิ์ © 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-706-380