TEXT_SIZE

รายงานสถานะการเงิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จนท.ประชาสัมพันธ์ 911
2 รายงานการรับ -จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จนท.ประชาสัมพันธ์ 181
3 การรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาส 2)) จนท.ประชาสัมพันธ์ 220
4 รายงานแสดงบานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จนท.ประชาสัมพันธ์ 320
5 รายงานการรับ -จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จนท.ประชาสัมพันธ์ 330
6 รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี 2564 จนท.ประชาสัมพันธ์ 636
7 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณปี 2564 จนท.ประชาสัมพันธ์ 335
8 ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนกันยายน 2561 จนท.บันทึกข้อมูล 376
9 งบแสดงฐานะการเงินปี2561 จนท.บันทึกข้อมูล 400
10 ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนตุลาคม 2561 จนท.บันทึกข้อมูล 362

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

หน่วยงานภาครัฐ 

                   


 

 

ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-706-380

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล