TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

รายงานสถานะการเงิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี 2564 จนท.ประชาสัมพันธ์ 120
2 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณปี 2564 จนท.ประชาสัมพันธ์ 49
3 ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนกันยายน 2561 จนท.บันทึกข้อมูล 82
4 งบแสดงฐานะการเงินปี2561 จนท.บันทึกข้อมูล 113
5 ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนตุลาคม 2561 จนท.บันทึกข้อมูล 76
6 ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนสิงหาคม 2561 จนท.บันทึกข้อมูล 80
7 ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 จนท.บันทึกข้อมูล 106
8 ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนมิถุนายน 2561 จนท.บันทึกข้อมูล 104
9 ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 จนท.บันทึกข้อมูล 71
10 ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนเมษายน 2561 จนท.บันทึกข้อมูล 66

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

หน่วยงานภาครัฐ 

                    

ลิขสิทธิ์ © 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-706-380