ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าคอย


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย เรื่อง การทำสัญญาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายบุ้ง) หมู่ที่ 11 บ้านวังพลับ ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี งานพัสดุ -
2 ประกาศการทำสัญญาจ้างก่อสร้าถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้านสระพระ ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี งานพัสดุ 1
3 ประกาศกการทำสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมประตูปิด - เปิดน้ำลำห้วยยาง หมู่ที่ 5 บ้านหนองขานาง งานพัสดุ 1
4 ประกาสการทำสัญญาจ้างออกแบบรายการก่อสร้างโครงการก่อสร้าง จำนวน ๔ โครงการ งานพัสดุ 10
5 ประกาศการทำสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงเสียงตามสายภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย หมู่ที่ ๗ , ๑๐ และ ๑๑ ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี งานพัสดุ 13
6 ประกาศการทำสัญญาจัดซื้ออาหารเสริม (นม ) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563.doc งานพัสดุ 10
7 สัญญาจ้างทั่วไปในการจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอย งบประมาณ พ.ศ. 2564 งานพัสดุ 370
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย เรื่อง การทำสัญญาซื้อขายในการจัดซื้อดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย งานพัสดุ 23
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย เรื่อง การทำสัญญาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งานพัสดุ 25
10 ประกาศการทำสัญญาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายป่าไม้) หมู่ที่ 11 บ้านวังพลับ งานพัสดุ 21
11 ประกาศการทำสัญญจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.7 บ้านสระพระ งานพัสดุ 22
12 ประกาศการทำสัญญาดาดเหมืองคอนกรีต (จากไร่นายณรงค์ คำเทศ ถึงไร่นายสังวาล เพชรแย้ม) หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองประดู่ งานพัสดุ 93
13 ประกาศการทำสัญญาจัดซื้ออาหารเสริม (นม ) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563 งานพัสดุ 334
14 ประกาศการทำสัญญาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหลังยูเนี่ยนบ้านหนองขานาง) หมู่ที่ 5 บ้านหนองขานาง งานพัสดุ 45
15 ประกาศการทำสัญญาจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV งานพัสดุ 78
16 ประกาศการทำสัญญาจ้างทั่วไปในการจ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งานพัสดุ 128
17 ประกาศการทำสัญญาดาดเหมืองคอนกรีต (บริเวณบ้านนายสำเริง รวยรุ่ง ถึงบ้านนางหาด บ้านหัวเกาะ) หมู่ที่ 5 บ้านหนองขานาง งานพัสดุ 338
18 ประกาศการทำสัญญาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายศพต.) หมู่ที่ 11 บ้านวังพลับ งานพัสดุ 241
19 ประกาศการทำสัญญาจ้างทั่วไปในการจ้างเหมาเช่ารถโดยสารปรับอากาศเพื่อไปศึกษาดูงาน งานพัสดุ 1261
20 ประกาศการทำสัญญาถนน คสล. (สายบ้านนายยด จัดกลั่น) ม.7 บ้านสระพระ งานพัสดุ 69
21 ประกาศการทำสัญญาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายประไพร เจนนาวิน) ม.7 บ้านสระพระ ม.11 บ้านวังพลับ.docx งานพัสดุ 374
22 ประกาศการทำสัญญาอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากไร่นายสุวรรณ เนียมรอด ถึงไร่นายล้อม พิมพ์สอาด ) หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองประดู่ งานพัสดุ 413
23 ประกาศการทำสัญญาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.11 บ้านวังพลับ.docx งานพัสดุ 69
24 ประกาศการทำสัญญาจ้างทำของในการจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอย งานพัสดุ 500
25 ประกาศการทำสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมทางข้ามลำห้วยยาง หมู่ 5 งานพัสดุ 48
26 ประกาศการทำสัญญาจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายพร้อมติดตั้ง ม.5 และ 7 งานพัสดุ 64
27 ประกาสการทำสัญญาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน งานพัสดุ 78
28 ประกาศการทำสัญญาจ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาภายในเขต อบต.ท่าคอย งานพัสดุ 93
29 ประกาศการทำสัญญาถนนลูกรังพร้อมบดอัด ม.10 บ้านหนองประดู่. งานพัสดุ 98
30 ประกาศการทำสัญญาถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 บ้านสระพระ งานพัสดุ 84

หน้า 1 จาก 4

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
http://www.thakoy.go.th/site/
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบต.ท่าคอย
 เว็บไซต์ที่น่าสนใจ ลิขสิทธิ์ © 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-77-22-77