TEXT_SIZE

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าคอย


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศการทำสัญญาจ้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองประดู่ ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี งานพัสดุ 12
2 ประกาศการทำสัญญาซื้อขาย อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ให้แก่โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย งานพัสดุ 127
3 ประกาศการทำสัญญาซื้อขายห้องน้ำสำเร็จรูปพร้อมติดตั้ง ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี งานพัสดุ 148
4 ประกาศการทำสัญญาซื้อขายวัสดุก่อสร้าง ซื้อดินลูกรังภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี พร้อมปรับเกลี่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 155
5 ประกาศการทำสัญญาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งานพัสดุ 211
6 ประกาศการทำสัญญาจ้างกำจัดวัชพืชและผักตบชวาภายในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี งานพัสดุ 219
7 ประกาศการทาสัญญาซื้อขาย อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ให้แก่โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย งานพัสดุ 377
8 ประกาศการทำสัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านวังพลับ (ซอยร่วมใจ ช่วงที่ 3) ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี งานพัสดุ 139
9 ประกาศการทำสัญญาจัดซื้อเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ งานพัสดุ 376
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย เรื่อง การทำสัญญาจ้างออกแบบรายการก่อสร้างโครงการก่อสร้าง จำนวน ๔ โครงการ งานพัสดุ 162
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งานพัสดุ 190
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งานพัสดุ 389
13 ประกาศการทำสัญญาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งานพัสดุ 189
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย เรื่อง การทำสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี งานพัสดุ 417
15 ประกาศการทำสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองประดู่ ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี งานพัสดุ 361
16 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564) งานพัสดุ 373
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย เรื่อง การทำสัญญาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายบุ้ง) หมู่ที่ 11 บ้านวังพลับ ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี งานพัสดุ 446
18 ประกาศการทำสัญญาจ้างก่อสร้าถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้านสระพระ ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี งานพัสดุ 537
19 ประกาศกการทำสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมประตูปิด - เปิดน้ำลำห้วยยาง หมู่ที่ 5 บ้านหนองขานาง งานพัสดุ 224
20 ประกาสการทำสัญญาจ้างออกแบบรายการก่อสร้างโครงการก่อสร้าง จำนวน ๔ โครงการ งานพัสดุ 250
21 ประกาศการทำสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงเสียงตามสายภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย หมู่ที่ ๗ , ๑๐ และ ๑๑ ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี งานพัสดุ 292
22 ประกาศการทำสัญญาจัดซื้ออาหารเสริม (นม ) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563.doc งานพัสดุ 257
23 สัญญาจ้างทั่วไปในการจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอย งบประมาณ พ.ศ. 2564 งานพัสดุ 3262
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย เรื่อง การทำสัญญาซื้อขายในการจัดซื้อดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย งานพัสดุ 184
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย เรื่อง การทำสัญญาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งานพัสดุ 306
26 ประกาศการทำสัญญาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายป่าไม้) หมู่ที่ 11 บ้านวังพลับ งานพัสดุ 164
27 ประกาศการทำสัญญจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.7 บ้านสระพระ งานพัสดุ 201
28 ประกาศการทำสัญญาดาดเหมืองคอนกรีต (จากไร่นายณรงค์ คำเทศ ถึงไร่นายสังวาล เพชรแย้ม) หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองประดู่ งานพัสดุ 364
29 ประกาศการทำสัญญาจัดซื้ออาหารเสริม (นม ) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563 งานพัสดุ 3250
30 ประกาศการทำสัญญาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหลังยูเนี่ยนบ้านหนองขานาง) หมู่ที่ 5 บ้านหนองขานาง งานพัสดุ 193

หน้า 1 จาก 5

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

หน่วยงานภาครัฐ 

                   


 

 

ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-706-380

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล