ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าคอย


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศการทำสัญญาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งานพัสดุ 1
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย เรื่อง การทำสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี งานพัสดุ 9
3 ประกาศการทำสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองประดู่ ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี งานพัสดุ 66
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564) งานพัสดุ 113
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย เรื่อง การทำสัญญาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายบุ้ง) หมู่ที่ 11 บ้านวังพลับ ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี งานพัสดุ 127
6 ประกาศการทำสัญญาจ้างก่อสร้าถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้านสระพระ ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี งานพัสดุ 128
7 ประกาศกการทำสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมประตูปิด - เปิดน้ำลำห้วยยาง หมู่ที่ 5 บ้านหนองขานาง งานพัสดุ 37
8 ประกาสการทำสัญญาจ้างออกแบบรายการก่อสร้างโครงการก่อสร้าง จำนวน ๔ โครงการ งานพัสดุ 49
9 ประกาศการทำสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงเสียงตามสายภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย หมู่ที่ ๗ , ๑๐ และ ๑๑ ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี งานพัสดุ 97
10 ประกาศการทำสัญญาจัดซื้ออาหารเสริม (นม ) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563.doc งานพัสดุ 31
11 สัญญาจ้างทั่วไปในการจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอย งบประมาณ พ.ศ. 2564 งานพัสดุ 833
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย เรื่อง การทำสัญญาซื้อขายในการจัดซื้อดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย งานพัสดุ 31
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย เรื่อง การทำสัญญาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งานพัสดุ 56
14 ประกาศการทำสัญญาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายป่าไม้) หมู่ที่ 11 บ้านวังพลับ งานพัสดุ 33
15 ประกาศการทำสัญญจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.7 บ้านสระพระ งานพัสดุ 46
16 ประกาศการทำสัญญาดาดเหมืองคอนกรีต (จากไร่นายณรงค์ คำเทศ ถึงไร่นายสังวาล เพชรแย้ม) หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองประดู่ งานพัสดุ 176
17 ประกาศการทำสัญญาจัดซื้ออาหารเสริม (นม ) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563 งานพัสดุ 1767
18 ประกาศการทำสัญญาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหลังยูเนี่ยนบ้านหนองขานาง) หมู่ที่ 5 บ้านหนองขานาง งานพัสดุ 63
19 ประกาศการทำสัญญาจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV งานพัสดุ 126
20 ประกาศการทำสัญญาจ้างทั่วไปในการจ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งานพัสดุ 345
21 ประกาศการทำสัญญาดาดเหมืองคอนกรีต (บริเวณบ้านนายสำเริง รวยรุ่ง ถึงบ้านนางหาด บ้านหัวเกาะ) หมู่ที่ 5 บ้านหนองขานาง งานพัสดุ 446
22 ประกาศการทำสัญญาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายศพต.) หมู่ที่ 11 บ้านวังพลับ งานพัสดุ 343
23 ประกาศการทำสัญญาจ้างทั่วไปในการจ้างเหมาเช่ารถโดยสารปรับอากาศเพื่อไปศึกษาดูงาน งานพัสดุ 1477
24 ประกาศการทำสัญญาถนน คสล. (สายบ้านนายยด จัดกลั่น) ม.7 บ้านสระพระ งานพัสดุ 78
25 ประกาศการทำสัญญาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายประไพร เจนนาวิน) ม.7 บ้านสระพระ ม.11 บ้านวังพลับ.docx งานพัสดุ 383
26 ประกาศการทำสัญญาอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากไร่นายสุวรรณ เนียมรอด ถึงไร่นายล้อม พิมพ์สอาด ) หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองประดู่ งานพัสดุ 421
27 ประกาศการทำสัญญาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.11 บ้านวังพลับ.docx งานพัสดุ 77
28 ประกาศการทำสัญญาจ้างทำของในการจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอย งานพัสดุ 654
29 ประกาศการทำสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมทางข้ามลำห้วยยาง หมู่ 5 งานพัสดุ 55
30 ประกาศการทำสัญญาจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายพร้อมติดตั้ง ม.5 และ 7 งานพัสดุ 76

หน้า 1 จาก 4

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
http://www.thakoy.go.th/site/
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบต.ท่าคอย
 


ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.ท่าคอย

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ ลิขสิทธิ์ © 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-706-380