TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงเสียงตามสายภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 4
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 4
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรั้วลวดหนามรอบโรงผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 10 บ้านหนองประดู่ ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 4
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย ประจำปี งบประมาณ 2566 จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 7
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 7
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของสำนักปลัด งบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 48
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 16
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น และจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 18
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายเขตประปา หมู่ที่ 5 บ้านหนองขานาง ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 53
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบรายการก่อสร้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 67

หน้า 1 จาก 36

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

หน่วยงานภาครัฐ 

                    

ลิขสิทธิ์ © 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-706-380