TEXT_SIZE

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง งานกิจการประปากองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย จำนวน ๓๓ รายการ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 8
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 9
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 24
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 30
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 29
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 26
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ งานพัสดุ 62
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ของระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ และ ๑๐ ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 79
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายจัดงาน MOL Waste Bank Week มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ ธนาคารขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 66
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า และซ่อมหลังคาโรงสูบ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 71

หน้า 1 จาก 45

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

หน่วยงานภาครัฐ 

                   


 

 

ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-706-380

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล