TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 4
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มชนิดก้อนใส) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 39
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองขานางสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 27
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา๒๕๖๕ ให้แก่โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 17
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๖ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 23
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย จำนวน ๓ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 19
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวารสาร (หนังสือพิมพ์) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 17
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการกำจัดขยะมูลฝอย จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 17
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อ หนังสือ วัสดุ อุปกรณ์การเรียน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองขานางสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 30
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อห้องน้ำสำเร็จรูปพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 61

หน้า 1 จาก 35

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

หน่วยงานภาครัฐ 

                    

ลิขสิทธิ์ © 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-706-380