TEXT_SIZE

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 1
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ ๑๑ บ้านวังพลับ ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 31
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง รถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บน ๘๘๐๑ เพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 47
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ตั้งแต่บ้านนายมี เหลืองเจื้อย ถึงไร่นายสำเริง รวยรุ่ง หมู่ที่ ๕ บ้านหนองขานาง ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 55
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ตั้งแต่บ้านนางมลวลี เขี้ยวแก้ว ถึงห้วยหนองประดู่ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองประดู่ ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 59
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 88
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๒๕๙๗ เพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 71
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงท่อส่งน้ำดิบของระบบประปา พร้อมปรับพื้นที่รอบสระน้ำ ของระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองประดู่ ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 113
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบดอัด (สายบ้านนายภิญโญ ฤทธิ์บัว) หมู่ที่ ๕ บ้านหนองขานาง ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 136
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 207

หน้า 1 จาก 47

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

หน่วยงานภาครัฐ 

                   


 

 

ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-706-380

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล