TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ชนิดใช้มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ ๔๕๐ ลิตรต่อนาที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ -
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งภายในสำนักงาน อบต.ท่าคอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 4
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านหนองขานาง (ถนนสายบ้านนายแป๊ะ ถึง สายหนึ่ง) ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 7
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 9
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 22
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 16
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยจัดซื้อแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จ และเสาคอนกรีตสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 21
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองขานางสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 19
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 14
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 9

หน้า 1 จาก 31

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

หน่วยงานภาครัฐ 

                    

ลิขสิทธิ์ © 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-706-380