สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าคอย


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านสระพระ (สายบ้านนายประยูร ลมมา) ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี งานพัสดุ -
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายบุ้ง) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี งานพัสดุ 1
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗ บ้านสระพระ งานพัสดุ 3
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมประตูปิดเปิดลำห้วยยาง หมู่ที่ ๕ บ้านหนองขานาง งานพัสดุ 3
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔๐ รายการ งานพัสดุ 1
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย งานพัสดุ 6
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบรายการก่อสร้างโครงการก่อสร้าง จำนวน ๔ โครงการ งานพัสดุ 2
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย งานพัสดุ 7
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ สำหรับใช้ในห้องประชุม อบต.ท่าคอย จำนวน ๑ ชุด พร้อมติดตั้ง งานพัสดุ 8
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 9
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ชุดและอุปกรณ์สำหรับพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ งานพัสดุ 7
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงเสียงตามสายภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย งานพัสดุ 9
13 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 งานพัสดุ 6
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๑ คัน ตามโครงการ เพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี งานพัสดุ 6
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน ตามโครงการเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี งานพัสดุ 6
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยดำเนินการจัดซื้อโปรเจคเตอร์พร้อมจอภาพ จำนวน ๑ ชุด งานพัสดุ 7
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษต่อเนื่อง (ใบเสร็จ) งานพัสดุ 6
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น) งานพัสดุ 5
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบติดผนังพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๒ เครื่อง งานพัสดุ 13
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ งานพัสดุ 10
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองขานาง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ งานพัสดุ 16
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ งานพัสดุ 9
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย งานพัสดุ 7
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย จำนวน ๒ รายการ งานพัสดุ 10
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บน ๘๘๐๑ เพชรบุรี งานพัสดุ 19
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกกำจัดวัชพืชภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย งานพัสดุ 11
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งานพัสดุ 27
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในการจัดซื้อซื้อวารสาร (หนังสือพิมพ์) งานพัสดุ 9
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย ทั้งหมด ๑๒ เดือน งานพัสดุ 7
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการกำจัดขยะมูลฝอย ทั้งหมด ๑๒ เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๔ งานพัสดุ 10

หน้า 1 จาก 7

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
http://www.thakoy.go.th/site/
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบต.ท่าคอย
 เว็บไซต์ที่น่าสนใจ ลิขสิทธิ์ © 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-77-22-77