สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าคอย


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย จำนวน ๑๒ รายการ งานพัสดุ -
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ -
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ -
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยังชีพสำหรับผู้กักตัวกรณีเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ งานพัสดุ -
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ งานพัสดุ 2
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย งานพัสดุ 4
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย งานพัสดุ 20
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย จำนวน ๔ รายการ งานพัสดุ 15
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องเจียตัดแบบมือถือ ขนาด ๕ นิ้ว งานพัสดุ 14
10 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 งานพัสดุ 16
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน น้ำดื่มชนิดแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 11
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน เลื่อยยนต์พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 19
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง งานพัสดุ 11
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย งานพัสดุ 10
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย งานพัสดุ 17
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้แก่โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย งานพัสดุ 18
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองขานางสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย งานพัสดุ 8
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ อาหารเสริม (นม) ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม งานพัสดุ 70
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองประดู่ งานพัสดุ 10
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย เรื่อง การทำสัญญาจ้างก่อสร้างดาดเหมืองคอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านหนองขานาง (สามแยกบ้านนายภิญโญ ฤทธิ์บัว) งานพัสดุ 16
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดาดเหมืองคอนกรีต หมู่ที่ ๕ บ้านหนองขานาง (สามแยกบ้านนายภิญโญ ฤทธิ์บัว) งานพัสดุ 16
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากวาตภัย งานพัสดุ 15
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ตามโครงการ การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โคโรนา ๒๐๑๙ งานพัสดุ 8
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ชุดและอุปกรณ์เพื่อฉีดพ่นฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ งานพัสดุ 17
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๒๕๙๗ งานพัสดุ 6
26 ประกาศการทำสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน ภายในเขตองค์การบริหารส่วน ตำบลท่าคอย งานพัสดุ 12
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย งานพัสดุ 22
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ชุดและน้ำยาพ่นฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ งานพัสดุ 14
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองขานาง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ งานพัสดุ 11
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอยสำเร็จรูป งานพัสดุ 86

หน้า 1 จาก 8

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
http://www.thakoy.go.th/site/
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบต.ท่าคอย
 


ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.ท่าคอย

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ ลิขสิทธิ์ © 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-706-380