ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าคอย


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การเสนอชื่อผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ จนท.ประชาสัมพันธ์ 21
2 กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จนท.ประชาสัมพันธ์ 27
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมถรรนะในการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จนท.ประชาสัมพันธ์ 111
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) จนท.ประชาสัมพันธ์ 40
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จนท.ประชาสัมพันธ์ 81
6 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จนท.ประชาสัมพันธ์ 87
7 รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จนท.ประชาสัมพันธ์ 34
8 รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานที่เริ่มต้นจากประเภททั่วไป เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ จนท.ประชาสัมพันธ์ 57
9 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จนท.ประชาสัมพันธ์ 117
10 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย ประจำปีงบประมาณ 2564 จนท.ประชาสัมพันธ์ 39
11 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จนท.ประชาสัมพันธ์ 158
12 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ จนท.ประชาสัมพันธ์ 143
13 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(รายใหม่) จนท.ประชาสัมพันธ์ 249
14 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(รายเก่า) จนท.ประชาสัมพันธ์ 133
15 ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 จนท.ประชาสัมพันธ์ 354
16 การดำเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 จนท.ประชาสัมพันธ์ 9
17 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งและปลูกสร้าง จนท.ประชาสัมพันธ์ 15
18 แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จนท.ประชาสัมพันธ์ 24
19 บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน จนท.ประชาสัมพันธ์ 8
20 ข่าวประชาสัมพันธ์ จนท.ประชาสัมพันธ์ 87
21 การดำเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ( เดือนมกราคม) จนท.ประชาสัมพันธ์ 7
22 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย จนท.ประชาสัมพันธ์ 65
23 กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ จนท.ประชาสัมพันธ์ 85
24 กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย จนท.ประชาสัมพันธ์ 122
25 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก จนท.ประชาสัมพันธ์ 174
26 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก จนท.ประชาสัมพันธ์ 239
27 กำหนดการบริการประชาชนในการจัดเก็บภาษี ประจำปี2562 จนท.ประชาสัมพันธ์ 346
28 การชำระภาษี ประจำปี 2562 จนท.ประชาสัมพันธ์ 262
29 กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย จนท.ประชาสัมพันธ์ 93
30 กำหนดการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย จนท.ประชาสัมพันธ์ 1004

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
http://www.thakoy.go.th/site/
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบต.ท่าคอย
 


ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.ท่าคอย

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ ลิขสิทธิ์ © 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-706-380