ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าคอย


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จนท.ประชาสัมพันธ์ 6
2 รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จนท.ประชาสัมพันธ์ 9
3 รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานที่เริ่มต้นจากประเภททั่วไป เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ จนท.ประชาสัมพันธ์ 10
4 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จนท.ประชาสัมพันธ์ 6
5 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย ประจำปีงบประมาณ 2564 จนท.ประชาสัมพันธ์ 22
6 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จนท.ประชาสัมพันธ์ 67
7 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ จนท.ประชาสัมพันธ์ 18
8 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(รายใหม่) จนท.ประชาสัมพันธ์ 63
9 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(รายเก่า) จนท.ประชาสัมพันธ์ 48
10 ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 จนท.ประชาสัมพันธ์ 226
11 ข่าวประชาสัมพันธ์ จนท.ประชาสัมพันธ์ 60
12 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย จนท.ประชาสัมพันธ์ 56
13 กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ จนท.ประชาสัมพันธ์ 72
14 กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย จนท.ประชาสัมพันธ์ 111
15 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก จนท.ประชาสัมพันธ์ 162
16 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก จนท.ประชาสัมพันธ์ 219
17 กำหนดการบริการประชาชนในการจัดเก็บภาษี ประจำปี2562 จนท.ประชาสัมพันธ์ 294
18 การชำระภาษี ประจำปี 2562 จนท.ประชาสัมพันธ์ 223
19 กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย จนท.ประชาสัมพันธ์ 86
20 กำหนดการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย จนท.ประชาสัมพันธ์ 865
21 กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย จนท.ประชาสัมพันธ์ 160
22 กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย จนท.ประชาสัมพันธ์ 88
23 แผนผังขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องราวร้เองทุกข์/ร้องเรียน จนท.ประชาสัมพันธ์ 83
24 กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย จนท.ประชาสัมพันธ์ 81
25 กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย จนท.ประชาสัมพันธ์ 61
26 ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นนพนักงานจ้างทัั่ววไปขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย จนท.ประชาสัมพันธ์ 208
27 ประกาศหมายเลข รายชื่อมีสิทธิสอบแข่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย จนท.ประชาสัมพันธ์ 684
28 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จนท.ประชาสัมพันธ์ 382
29 กำหนดการบริการประชาชนในการยื่นแบบแสดงรายงาน (ภ.บ.ท.๕) จนท.ประชาสัมพันธ์ 140
30 กำหนดการบริการประชาชนในการยื่นแบบแสดงรายงาน (ภ.บ.ท.๕) จนท.ประชาสัมพันธ์ 157

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
http://www.thakoy.go.th/site/
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบต.ท่าคอย
 เว็บไซต์ที่น่าสนใจ ลิขสิทธิ์ © 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-77-22-77