TEXT_SIZE

ประกาศราคากลาง

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 เปิดเผยราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ซื้อดินลูกรังภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี งานพัสดุ 363
2 เปิดเผยราคากลางในการจ้างเหมากำจัดวัชพืชและผักตบชวาภายในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี งานพัสดุ 399
3 เปิดเผยราคากลางในการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 และ 11 ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี งานพัสดุ 329
4 เปิดเผยราคากลางในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนองขานาง (ถนนสายบ้านนายแป๊ะ ถึง สายหนึ่ง) ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี งานพัสดุ 360
5 เปิดเผยราคากลางโครงการดาดเหมืองคอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้านสระพระ (ไร่นายเอื้อน น้อยคำ – นายฉะอ้อน สวัสดี) ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี งานพัสดุ 334
6 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านวังพลับ (ซอยร่วมใจ ช่วงที่ 3) ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี งานพัสดุ 337
7 ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้แก่โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย งานพัสดุ 387
8 เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายบุ้ง) หมู่ที่ 11 ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี งานพัสดุ 419
9 เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (บ้านสระพระ-บ้านหนองเผาถ่าน) หมู่ที่ 7 บ้านสระพระ งานพัสดุ 426
10 เปิดเผยราคากลางในการปรับปรุงซ่อมแซมประตูปิด - เปิด ลำห้วยยาง หมู่ที่ 5 บ้านหนองขานาง งานพัสดุ 394

หน้า 1 จาก 5

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

หน่วยงานภาครัฐ 

                   


 

 

ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-706-380

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล