TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ประกาศราคากลาง อบต.ท่าคอย

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 เปิดเผยราคากลางในการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 และ 11 ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี งานพัสดุ 15
2 เปิดเผยราคากลางในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนองขานาง (ถนนสายบ้านนายแป๊ะ ถึง สายหนึ่ง) ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี งานพัสดุ 21
3 เปิดเผยราคากลางโครงการดาดเหมืองคอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้านสระพระ (ไร่นายเอื้อน น้อยคำ – นายฉะอ้อน สวัสดี) ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี งานพัสดุ 30
4 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านวังพลับ (ซอยร่วมใจ ช่วงที่ 3) ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี งานพัสดุ 29
5 ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้แก่โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย งานพัสดุ 80
6 เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายบุ้ง) หมู่ที่ 11 ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี งานพัสดุ 70
7 เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (บ้านสระพระ-บ้านหนองเผาถ่าน) หมู่ที่ 7 บ้านสระพระ งานพัสดุ 74
8 เปิดเผยราคากลางในการปรับปรุงซ่อมแซมประตูปิด - เปิด ลำห้วยยาง หมู่ที่ 5 บ้านหนองขานาง งานพัสดุ 60
9 เปิดเผยราคากลางในการจ้างเหมาปรับปรุงเสียงตามสายภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย งานพัสดุ 344
10 เปิดเผยราคากลางในการจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอย ทั้งหมด 12 เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน กันยายน 2564 งานพัสดุ 71

หน้า 1 จาก 5

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

หน่วยงานภาครัฐ 

                    

ลิขสิทธิ์ © 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-706-380