TEXT_SIZE

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร. 1 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ประจำเดือน มกราคม 2567 งานพัสดุ 449
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 งบปี 2567 งานพัสดุ 106
3 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร. 1 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ประจำเดือน ธันวาคม 2566 งานพัสดุ 108
4 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 งานพัสดุ 144
5 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2566 งานพัสดุ 130
6 ประกาศการทำสัญญาซื้อขายวัสดุก่อสร้าง ซื้อดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยพร้อมค่าแรง ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี งานพัสดุ 189
7 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2565) งานพัสดุ 296
8 ประกาศการทำสัญญาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี งานพัสดุ 320
9 ประกาศการทำสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 และ 11 ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี งานพัสดุ 336
10 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565) งานพัสดุ 322

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

หน่วยงานภาครัฐ 

                   


 

 

ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-706-380

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล